Vad kostar begravningen?

Kostnaden för en begravning beror till allra största delen på hur man väljer att utforma ceremonin, valet av kista, blomsterarrangemang och andra kringarrangemang.

Vem betalar?
Det vanligaste är att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s.k. begravningsförsäkring. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.