Att tänka på

Det är ofta en hel del praktiska saker man behöver ta tag i vid ett dödfall. Vissa saker kan man klara själv, annat kan man behöva hjälp med.

En del ordnas automatiskt

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten, som i sin tur meddelar dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam

Någon bör ta hand om den post och reklam, som vanligen kommer i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet.

Försäkringar

Försäkringsbolagen bör meddelas – av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet.

Abonnemang

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m.

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att omgående klippa sönder kredit- och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Föreningar

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Annat man bör tänka på

 • Tömma kylskåp
 • Slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna eventuella vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Hämta inlämnad tvätt eller film
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om