Valet av begravningsceremoni

Kyrklig begravning
Kyrklig begravning är fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål.

Ceremonier enligt andra trossamfund
Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi arrangera begravningen utifrån olika ceremoniella önskemål.