Att dela sorgen

Som nära anhörig eller vän hör man till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om man inte hör till den avlidnes allra närmaste har man rätt att delta i sorgen. I de fall familjen vill hålla begravningen i en mindre krets inbjuds de gäster som ska närvara. Detta utannonseras i så fall i god tid innan begravningen.

Klädsel
Vanligast för manliga begravningsgäster är svart, mörkblå eller mörkgrå kostym. Svart slips är alltid korrekt. För kvinnor kan det innebära mörk eller svart dräkt, klänning, svarta eller mörka strumpor och en vit scarf/halsduk.

Ankomst
Som gäst på en begravning är det lämpligt att komma c:a 15 minuter innan begravningen.

Placering
Vår representant vid begravningen ser till att anhöriga, släktingar och gäster hamnar på rätt plats i kyrkan/kapellet

Begravningsceremoni
Hur själva begravningen går till kan variera beroende på om det är en kyrklig eller borgerlig ceremoni – eller en begravning enligt annat trossamfund. En begravning som följer ordningen enligt Svenska kyrkan har en förutbestämd ritual, medan en borgerlig begravningsakt kan vara fritt utformad.

Minnesstund
I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i någon av de anhörigas bostad, i ett församlingshem eller i annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.